Jowita Bogna Mormul kontakt

Jowita Mormul - życiorys artystyczny

bio jowita mormul

bio

blog jowita mormul

blog

fotografia artystyczna jowita mormul

fotografia

malarstwo jowita mormul

malarstwo

rysunek jowita mormul

rysunek

ilustracja jowita mormul

ilustracja

inne jowita mormul

inne

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na portrecie fotograficznym Jowita Mormul autorka portfolio, polska artystka, fotografka, malarka, ilustratorka Na portrecie graficznym Jowita Mormul autorka portfolio, spółczesna polska artystka, fotografka, malarka, ilustratorka
Jowita Mormul © Arkadiusz Blomka Jowita Mormul © Jowita Mormul

Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk filmowych. Profesor UJK w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi wykłady z zakresu fotografii, nowych mediów, multimediów i analizy obrazu. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie otrzymując tytuł magistra sztuk pięknych Wydziału Malarstwa i tytuł magistra sztuk pięknych Wydziału Grafiki.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Fotografików.

Tworzy w obszarze sztuk wizualnych w badaniach koncentrując się na procesach kulturowego programowania ludzkiej tożsamości i wzorców wyglądu, kóre są uwarunkowane przez otaczające społeczeństwo i rodzinę. Interesuje się rolą pamięci kodyfikowanej w mitach prywatnych i publicznych. Jako inspiracji poszukuje śladów ludzkiej obecności oraz nieobecności.
Zainteresowania: fotografia, film, dźwięk, nowe media, malarstwo, rysunek, ilustracja i kilka innych...
Prace są na sprzedaż.

   
CV

Wykształcenie

2018 r. Habilitacja w obszarze sztuk filmowych, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych Telewizyjnych i Teatralnych, Łódź
2008 r. Doktorat w zakresie sztuk filmowych w dyscyplinie artystycznej fotografia, Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej, Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Filmowych Telewizyjnych i Teatralnych, Łódź
1996–1999 r.
1999 r.
Studia na Wydziale Grafiki
Dyplom magisterski w Katedrze Fotografii, Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków
1992–1997 r.
1997 r.
Studia na Wydziale Malarstwa
Dyplom magisterski w Pracowni Malarstwa oraz aneks do dyplomu w Pracowni Rysunku, Wydział Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych, Kraków
Stypendia, wyróżnienia
1996–1997 r. Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki
1996 r. Stypendium imienia Hanny Rudzkiej Cybisowej
Stowarzyszenia twórcze
od 2001 r. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików
2008/2017 r. członek Rady Artystycznej ZPAF
2006/2011 r. pomysłodawca i opiekun Klubu Absolwentów Studium Fotografii OW ZPAF
od 1998 r. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków

Działalność zawodowa

od 2018 r. profesor UJK, Instytut Sztuk Wizualnych, Wydział Sztuki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
fotografia, nowe media
od 2014 r. adiunkt, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
fotografia, nowe media
2012/2018 r. wykładowca, Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
kompozycja plastyczna i analiza obrazu
2002/2017 r. wykładowca, Studium Fotografii ZPAF, Warszawa
klasyczne tematy fotografii
klasyczna ciemnia kreatywna
pracownia autorska „Rozdroże Medialne”
2009/2010 r. Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Warszawski, Warszawa
dyrektor Studium Fotografii ZPAF
2008/2012 r. wykładowca, Studium Instruktorów Fotografii i Technik Audiowizualnych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
kompozycja i analiza obrazu fotograficznego
podstawy projektowania rysunkowego

2002/2011 r. wykładowca, Wyższe Studium Fotografii i Obrazowania Foto-klubu RP, Warszawa
kompozycja i analiza obrazu fotograficznego
podstawy projektowania rysunkowego
2002/2005 r. wykładowca, Wyższa Szkoła Sztuk Wizualnych i Nowych Mediów, Warszawa
techniki fotograficzne - fotografia tradycyjna, ciemnia
2002/2004 r. wykładowca, Akademia Reklamy i Fotografii, Warszawa
kompozycja i analiza obrazu fotograficznego
klasyczne tematy fotografii
2000/2002 r. wykładowca, Wyższe Studium Fotografii ZPAF, Warszawa
rysunek i kompozycja z elementami historii sztuki
asystentura w pracowni prof. Zbigniewa Łagockiego
członek Rady Programowej WSF
1998/2000 r. Telewizja TVN Południe, Kraków
projektowanie grafiki i animacji komputerowej
Inne
2016 r. Prezentacja prac w katalogu „Replikacje”, 16 stron, Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. ISBN 978-83-65139-51-1
2016 r. Spotkania Artystyczne Sosnowiec 2016, Wysowa
2016 r. Jury XV Dorocznej Wystawy Studium Fotografii ZPAF, Związek polskich Artystów Fotografików, Warszawa
2016 r. Prezentacja prac w katalogu „Serpentinata 1s”, 16 stron, Wydawca Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. ISBN 978-83-65139-43-6
2015 r. Prezentacja prac w katalogu "Paradoks czasu według artysty współczesnego". Strony nr 56-59. Wydawca - Pałac Schoena, Muzeum w Sosnowcu ISBN 978-83-89199-97-3
2015 r. Prezentacja prac w katalogu XVIII Biennale Plakatu Fotograficznego. Płock 2015. Strona nr 4. Wydawca - Płockie Towarzystwo Fotograficzne im. Aleksandra Macieszy
2015 r. Przewodnictwo w Radzie Artystycznej Konkursu plastycznego Military Arts 2015, Ogólnopolski Przegląd Filmów, Fotografii i Plastyki Wojska Polskiego, Klub 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, Warszawa Wesoła
2015 r. Prezentacja prac w katalogu IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Wszystkie Dzieci Świata Pacanów 2015. Strona nr 1. Wydawca - Europejskie Centrum Bajki im Koziołka Matołka w Pacanowie ISBN 978-83-934999-6-0
2015 r. Jury IX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata - Pacanów 2015", Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, Pacanów
2015 r. Jury XIV Dorocznej Wystawy Studium Fotografii ZPAF, Związek polskich Artystów Fotografików, Warszawa
2015 r. Spotkania Artystyczne Sosnowiec 2015, Zakopane
2015 r. Wykład: „Zasady kompozycji plakatów do wydarzeń kulturalnych” w ramach „Warsztatów i szkolenia kadr kultury Wojska Polskiego”, Klub 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, Warszawa Wesoła
2014 r. Warsztaty fotograficzne podczas XVI edycji Off Fashion „Chinatown”, Centrum Kongresowe, Targi Kielce w ramach współpracy UJK z Kieleckim Centrum Kultury, Kielce
2014 r. Udział w filmie promującym edukację fotograficzną i filmową, III Akademia Polskiego Filmu w Kielcach, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Kino Fenomen (WDK w Kielcach), Uniwersytet Jana Kochanowskiego
2014 r. Tekst w katalogu Wszystkie dzieci świata, Pacanów 2014, Wydawca Europejskie Centrum Bajki im Koziołka Matołka w Pacanowie, ISBN 978-83-934999-5-3
2014 r. Prezentacja prac w katalogu „Najlepsze z najlepszych - Rysunki Roku 2013”, Wydawca Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego w Warszawie, ISBN 978-83-87994-63-4
2014 r. Prezentacja prac w katalogu Satyrykon Legnica 2014, Wydawca Legnickie Centrum KULTURY Fundacja Satyrykon, ISBN 978-83-937328-3-8
2014 r. Przewodnictwo w Radzie Artystycznej Konkursu plastycznego OPFA 2014, Ogólnopolski Przegląd Filmów, Fotografii i Plastyki Wojska Polskiego, Klub 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, Warszawa Wesoła
2014 r. Jury VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Wszystkie Dzieci Świata - Pacanów 2014", Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka, Pacanów
2014 r. Jury konkursu: „Moje Pomorze 2014", Gdynia
2014 r. Wykład i warsztaty malarsko-graficzno-fotograficzne dla nauczycieli i instruktorów, „3 x Suwałki", Suwalski Ośrodek Kultury, Suwałki
2013 r. Przewodnictwo w Radzie Artystycznej XXVI Ogólnopolski Przegląd Filmu Amatorskiego WP, Sieradz
Wykład: „Transmisja rzeczywistości – od dokumentu do fotorealizmu”.
2013 r. Wykład i warsztaty dla dziennikarzy: „Fotografia opowiadająca – dokument i reportaż”, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa
2013 r. Kurator wystawy Klubu Absolwentów Studium Fotografii ZPAF „Miasto", Traffic Club, Warszawa
2013 r. Spotkanie autorskie, Fotoedukacja S.C., Katowice
2012 r. Przewodnictwo w Radzie Artystycznej OPFA 2012.
Wykład: „Portret w kontekście historii i współczesnych technik obrazowania”.
Słowo wstępne oraz nadzór merytoryczno–plastyczny Katalogu OPFA, Ogólnopolski Przegląd Fotografii Amatorskiej, Sieradzkie Centrum Kultury, Sieradz
2012 r. Wykład i warsztaty plastyczne: „Co mówi o mnie mój portret?", Uniwersytet Dzieci, Paideia Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji, Warszawa
2012 r. Wykład i warsztaty typograficzne „Widzenie światła międzyliterowego, międzywyrazowego etc. Litera a treść. Elementy łączenia znaku i obrazu. Litera w kompozycji", Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
2012 r. Opieka artystyczna warsztatów fotograficznych Wojska Polskiego. Wykład: „Fotografia estetyzująca. Foto-Retro", Żagań 2012
2012 r. Jury konkursu: „Moje Pomorze 2012", Gdańsk
2012 r. Wykład i warsztaty fotograficzne w ciemni klasycznej: „Jak światło nosi obrazy?", Uniwersytet Dzieci, Paideia Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji, Warszawa
2011 r. Przewodnicząca Jury XX Przeglądu Amatorskiej Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego.
Członek Jury XXVI Konkursu Fotografii Wojska Polskiego FOTO-Rzeszów 2011.
Wykład: „Fotografia wojenna – rys historyczny";
Słowo wstępne do katalogu OPFA 2011, Ogólnopolski Przegląd Fotografii Amatorskiej, Rzeszów
2011 r. Wykład i warsztaty graficzne „Praca z logotypami i ważniejszymi symbolami związanymi z tematyką wojskową. Symbol, znak, litera - na przykładzie plakatu", Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa
2011 r. Jury konkursu: „Architektura postindustrialna w obiektywie", Fundacja Hereditas, Warszawa
2011 r. Jury konkursu: „Od Pomorza po Kujawy 2011", Bydgoszcz
2011 r. Spotkania z fotografią: „Czy istnieje fotografia kobiet?", Muzeum Śląskie, Katowice
2011 r. Spotkania Artystyczne Sosnowiec 2011, Lutowiska w Gminie Smolnik, Bieszczady
2010 r. Jury XXVI Konkursu Fotografii Wojska Polskiego FOTO-Rzeszów 2010 oraz X Biennale Sztuk Plastycznych WP.
Wykład: „Pojęcie przekazu wizualnego w kontekście historii obrazowania, wynalazku fotografii i filmu oraz wpływu współczesnych technologii"
Słowo wstępne do katalogu OPFA 2010
Ogólnopolski Przegląd Fotografii Amatorskiej, Rzeszów
2010 r. Spotkanie autorskie, Służewiecki Dom Kultury, Warszawa
2010 r. Jury konkursu: „Od Pomorza po Kujawy 2010", Bydgoszcz
2010 r. Spotkania Artystyczne Sosnowiec 2010, Kutna Hora, Republika Czeska
2010 r. Wykład i warsztaty fotograficzne w ciemni klasycznej: „Jak łowić obraz?", Uniwersytet Dzieci, Paideia Fundacja Działań Twórczych w Kulturze i Edukacji, Warszawa
2010 r. Spotkanie autorskie, Ratusz Staromiejski, Gdańsk
2009 r. Wykład: „Opowiadania fotograficzne", Uniwersytet Trzeciego Wieku, Warszawa
2009 r. Jury konkursu: „Moje Pomorze 2009", Gdańsk
2009 r. Wykład: „Album rodzinny", Uniwersytet Trzeciego Wieku, Warszawa
2008 r. Wykład: „Przestrzeń intymna w sztukach wizualnych", Uniwersytet Śląski, Wydział Radia i Telewizji, Katowice
2008 r. Warsztaty: „Moja przestrzeń intymna – autoportret", Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice
2008 r. Jury konkursu: „Warszawa postindustrialna - czas zatrzymany", Fundacja Hereditas, Warszawa
2008 r. Udział w publikacji: „Wielka encyklopedia krajoznawcza Polski", Wydawnictwo Publicat S.A., Poznań
2007 r. Gościnny udział w programie edukacyjnym Laboratorium XXI wieku: „Fascynacja światłem", Telewizja Polska S.A., Warszawa
2007 r. Udział w seminarium oraz publikacji „Obraz postępu i zagrożeń cywilizacyjnych w mediach", Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa
2005 r. Udział w publikacji: „Zegary gdańskie", Dom Uphagena i Oddział Zegarów Wieżowych, Gdańsk
2003 r. Udział w publikacji: „Polska warta poznania – niezwykłe zabytki", Wydawnictwo Podsiedlik – Raniowski i Spółka sp. z o. o., Poznań
2003 r. Udział w publikacji: „Polska. Skarby kultury", Wydawnictwo Podsiedlik – Raniowski i Spółka sp. z o. o., Poznań
2002 r. Udział w publikacji: „Cuda Polski. Perły architektury", Wydawnictwo Podsiedlik – Raniowski i Spółka sp. z o. o., Poznań
2001 r. Współpraca przy tworzeniu elementów scenografii spektaklu Teatru Telewizji Polskiej S.A. „Beatryks Cenci", Skorpion Art sp. z o.o., Warszawa

Życiorys artystyczny

Wystawy indywidualne
2019 r. Fotografia i film: „Nietrwałość", Muzeum Fotografii w Bydgoszczy, Vintage Photo Festival, Bydgoszcz  
2019 r. Fotografia i film: „Re-kompilacje", Galeria Młodzieżowy Dom Kultury, Chodzież  
2018 r. Fotografia i film: „Kiedy zamykasz oczy", Galeria 5 Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Katowice  
2018 r. Fotografia: „Nie-ciągłość widzenia", Galeria MBP Miejska Bilblioteka Publiczna, Gliwice  
2017 r. Fotografia: „Beautiful Minds”, Galeria Centrum Kultury Neimenster Abbey, 10th CinEast Central and Easter European Film Festival 2017, Luksemburg  
2017 r. Fotografia: „Złote Tarasy”, Galeria Photo Zona, Wrocław  
2017 r. Fotografia: „Et in Arkadia Ego”, Galeria Obok ZPAF, Warszawa  
2017 r. Fotografia: „Trzynaście kluczy”, Galeria PaCamera, Suwałki  
2016 r. Fotografia: „Replikacje”, Galeria 022 ZPAP, Warszawa;  
2016 r. Fotografia: „DMO - Digitally Modified Organism”, pokaz, RUFA Uniwersytet Sztuk Pięknych, Rzym, Włochy  
2016 r. Fotografia: „Serpentinata 1s”, Galeria Pusta, Jaworzno  
2014 r. Malarstwo: „Wściekłe i święte”, Galeria Cytadela, Klub DO RSZ, Warszawa  
2014 r. Fotografia: „Prasa kobieca - oblicza współczesnej kobiety”, NEY Gallery & Prints, Warszawa  
2010 r. Fotografia: „Dlaczego fotografia?”, Galeria Katowice 2, Katowice  
2009 r. Fotografia: „Przestrzeń intymna", Galeria Pusta GCK, Katowice  
2008 r. Fotografia: „Przestrzeń intymna", PWSSFTViT, Łódź  
2008 r. Fotografia: „Przestrzeń intymna", Muzeum St. Staszica, Piła  
2008 r. Fotografia: „Przestrzeń intymna", Stara Galeria ZPAF, Warszawa  
2007 r. Fotografia: „Prasa kobieca - Trzy oblicza współczesnej kobiety”, Galeria Katowice 2, Katowice  
2006 r. Fotografia: „Prasa kobieca - Trzy oblicza współczesnej kobiety”, Vilniaus Fotografijos Galerija, Wilno, Litwa  
2005 r. Fotografia: „Prasa kobieca - Trzy oblicza współczesnej kobiety”, Galeria PAcamera, Suwałki  
2005 r. Fotografia: „Dlaczego fotografia?” pokaz, Stara Galeria ZPAF, Warszawa  
2001 r. Fotografia: „Wieczne powroty”, Galeria PAcamera, Suwałki  
1998 r. „Fotografia i malarstwo”, Galeria Zamek, Toszek  
1998 r. Fotografia: „Wstęp do refleksji”, Galeria EMPiK, Gliwice  
1997 r. Malarstwo: „Pomiędzy”, wystawa podyplomowa, Galeria Pryzmat, Kraków  
Wystawy zbiorowe
2019 r. Fotografia: „Świadomość ciała", Galeria Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, Nakło Śląskie  
2019 r. Malarstwo: „Obraz z pracowni", Galeria Dom Artysty Plastyka, Warszawa  
2019 r. Fotografia: „Spotkania", Galeria Katowice, Katowice  
2019 r. Film: „Ato My 3", Galeria Sztuki Współczesnej Winda, Kielce  
2019 r. Fotografia: „Jazz Free Photo 2018", Stara Galeria ZPAF, Warszawa  
2018 r Fotografia: „Halucynacje", Galeria Centrum Kultury Śląskiej Pałac w Nakle Śląskim, Nakło Śląskie  
2018 r Fotografia: „Jazz Free Photo 2017", Stara Galeria ZPAF, Warszawa; Galeria Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Katowice  
2017 r. Fotografia: „Pomiędzy”, Galeria Biuro Wystaw Artystycznych, Ostrowiec Świętokrzyski  
2017 r. Fotografia: „Czarny Potok”, XIX Sosnowieckie Spotkania Artystyczne, Galeria Pałac Shoena – Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec  
2016 r. Fotografia: „Szczeliny czasu”, Galeria Chłodna 20, Suwałki  
2016 r. Film: „Klucze poszukują domu”, 6 Land Art Festiwal, Fundacja Latająca Ryba, Stare Łukowiska / Lublin  
2016 r. Fotografia: „Klucze bezdomne”, 6 Land Art Festiwal, Fundacja Latająca Ryba, Stary Bubel, Bubel Granna, Nowy Pawłów  
2016 r. Fotografia: „Dalej", Stara Galeria ZPAF, Warszawa  
2015 r. Fotografia: „Paradoks czasu”, Pałac Schoena Muzeum w Sosnowcu, Sosnowiec  
2015 r. Fotografia: „Pryncypia”, I Nagroda, Złoty Medal „Płock” i Nagroda Prezydenta Miasta Płocka, XVIII Biennale Plakatu Fotograficznego, IX Konkurs Międzynarodowy 2015, Książnica Płocka, Płock  
2015 r. Fotografia: „Linie papilarne”, Galeria Katowice ZPAF, Katowice;  
2014 r. Fotografia: „3 x Suwałki", Galeria „Na marmurach” SOK, Suwałki  
2014 r. Fotografia: „Polska w obiektywie”, projekt „Czerwone i białe”, Centrum Kultury i Informacji, Skopje, Macedonia  
2014 r. Fotografia: „Dalej", Galeria Katowice ZPAF, Katowice  
2014 r. Fotografia: „Prasa kobieca - oblicza współczesnej kobiety”, NEY Gallery & Prints, 12. Warszawskie Targi Sztuki, Warszawa  
2014 r. Rysunek: „Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON – Legnica 2014", Centrum Łowicka, Warszawa  
2014 r. Rysunek: „Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON – Legnica 2014", Muzeum Miedzi, Legnica  
2014 r. Rysunek: „Najlepsze z Najlepszych - Rysunki Roku 2013", Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego, Warszawa  
2013 r. Fotografia: „Bliżej", Galeria Katowice ZPAF, Katowice  
2013 r. Rysunek: „Warszawa i Warszawka – czyli dobrze i lepiej o naszej stolicy", Muzeum Karykatury im. E. Lipińskiego, Warszawa  
2013 r. Fotografia: „Przegląd", Galeria Katowice ZPAF, Katowice  
2012 r. Fotografia: „Dopełnienie konieczne. Śląskie fotografki", Muzeum Śląskie, Katowice  
2012 r. Fotografia: „Sztuka kobiet - kobiety w sztuce. Artystki na Śląsku 1880 - 2000", Muzeum Śląskie, Katowice  
2011 r. Fotografia: „Bieszczadzkie anioły", Galeria Extravagance, Sosnowiec  
2011 r. Fotografia: „Polska dzisiaj pomiędzy tradycją a nowoczesnością", Stowarzyszenie Parlamentu Europejskiego, Allee de la Robertsau 76, Strasburg, Francja  
2011 r. Fotografia: „Ponad podziałami", Galeria Sztuki Parter, Kłodzko  
2010 r. Fotografia: „Ponad podziałami", Galeria Pusta GCK, Katowice  
2010 r. Fotografia: „Barwy miasta", Galeria Extravagance, Sosnowiec  
2010 r. Fotografia: „Wenecja", PWN, Pałac Młodziejowskich (tzw. Morsztynów), Warszawa  
2009 r. Fotografia: „Fotopolis EXPO 2009", Wytwórnia Wódek KONESER na Pradze, Warszawa  
2009 r. Fotografia: „Suttogsz/Szepczesz", Galeria Lengyel Intézet / Instytut Polski, Budapeszt, Węgry  
2009 r. Fotografia: „Wenecja 2008", Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, Warszawa  
2009 r. Fotografia: „Etc.", Młodzieżowy Dom Kultury, Chodzież; [2009] Galeria OPK Gaude Mater, Częstochowa  
2008r. Fotografia: „Etc.", Galeria ZPAP Na Piętrze, Toruń, Muzeum St. Staszica, Piła  
2008 r. Fotografia: „LuxSfera. Moje miejsce - nasze miejsca ", Centrum Kulturalne Abbaye de Neumünser, Luksemburg  
2008 r. Fotografia: „Gdzie jesteśmy?”, Stara Galeria ZPAF, Warszawa  
2007 r. Fotografia: „60”, jubileusz ZPAF, Galeria Pod Filarami, Czeladź  
2007 r. Fotografia: „Kartki z podróży”, Galeria Jabłkowskich, Warszawa  
2006 r. Fotografia: „60”, jubileusz ZPAF, Galeria Katowice 2, Katowice  
2006 r. Fotografia: „Autoportret”, Galeria Katowice 2, Katowice  
2006 r. Fotografia: „Przestrzenie egzystencji”, Galeria Katowice 2, Katowice  
2006 r. Fotografia: „Przestrzenie wyobraźni”, Galeria Katowice 2, Katowice  
2006 r. Fotografia: „Wokół Jurka Lewczyńskiego”, Galeria AlmiArt, Silesia City Center, Katowice  
2005 r. Fotografia: „Przesłanie - Obrazotok", wystawa wykładowców Studium Fotografii ZPAF, Stara Galeria ZPAF, Warszawa  
2005 r. Malarstwo: „U źródła '05”, Galeria Chłodna 20, Suwałki  
2005 r. Fotografia: „Gdzie jesteśmy?”, Stara Galeria ZPAF, Warszawa  
2004 r. Malarstwo: „U źródła '04”, Galeria Chłodna 20, Suwałki  
2003 r. Malarstwo: „U źródła '03”, Galeria Chłodna 20, Suwałki  
2003 r. Fotografia: „Gliwicka Grupa Fotograficzna”, Ruiny Teatru, Gliwice  
2003 r. Malarstwo: „Nieustające wakacje”, Galeria Ateneum Młodych, Warszawa  
2003 r. Fotografia: „Między nami”, Galeria BWA, Toruń; Galeria BWA, Włocławek  
2002 r. Fotografia: „Nietrwałość fotografii wobec trwałości zmian w naturze”, Galeria ZPAF, Katowice  
2002 r. Fotografia: „Między nami”, Galeria BWA, Piła; Galeria BWA, Poznań; Galeria MDK, Chodzierz  
2002 r. Fotografia: „Strom”, Międzynarodowy Salon Ekologicznej Fotografii, Muzeum Liptowskie, Ružomberok, Słowacja  
2002 r. Fotografia: „Nowi członkowie ZPAF”, Galeria ZPAF, Katowice  
2001 r. Plakat: „Poster Studio on Tour”, Štatna Galeria Bańska Bystrica, Słowacja, Instytut Polski, Budapeszt, Węgry  
2000 r. Fotografia: „Spotkania”, Gliwickie Stowarzyszenie Związków Twórczych, Galeria EMPiK, Gliwice  
1999 r. Fotografia: „Dyplomy ‘99”, wybrane dyplomy absolwentów ASP, Pałac Sztuki, Kraków  
1998 r. Malarstwo: „Myślenice ‘98”, konfrontacje, Myślenicki Ośrodek Kultury, Myślenice  
1998 r. Malarstwo: „Nowi członkowie ZPAP”, Galeria Pryzmat, Kraków  
1997 r. Fotografia: „Portret Krakowa”, Dom Polonii, Kraków  
1997 r. Rysunek: „Postawy”, pracownia prof. Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej, Pałac Sztuki, Kraków  
1996 r. Rysunek: „Siódmy ogólnopolski przegląd rysunku studentów wyższych uczelni plastycznych”, Galeria BWA, Katowice  
1996 r. Malarstwo i rysunek: „Human forms”, Elements of Art. Gallery, Columbus, Ohio, USA  
1996 r. Malarstwo: „Pracownia malarstwa prof. Włodzimierza Kunza”, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków  
1995 r. Fotografia: „Opowiadania fotograficzne”, pracownia prof. Zbigniewa Łagockiego, Śródmiejski Ośrodek Kultury, Kraków  
1994 r. Malarstwo: „Pejzaż w malarstwie współczesnym ‘94”, Galeria Pryzmat, Kraków  
1993 r. Malarstwo: „Pejzaż w malarstwie współczesnym ‘93”, Pałac Sztuki, Kraków  
powrót do menu
back to index all rights reserved © Jowita Bogna Mormul         język polski język angielski