Jowita Bogna Mormul kontakt

Jowita Mormul - życiorys artystyczny

bio jowita mormul

bio

blog jowita mormul

blog

fotografia artystyczna jowita mormul

fotografia

malarstwo jowita mormul

malarstwo

rysunek jowita mormul

rysunek

ilustracja jowita mormul

ilustracja

inne jowita mormul

inne

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Na portrecie fotograficznym Jowita Mormul autorka portfolio, polska artystka, fotografka, malarka, ilustratorka Na portrecie graficznym Jowita Mormul autorka portfolio, spółczesna polska artystka, fotografka, malarka, ilustratorka
Jowita Mormul © Arkadiusz Blomka Jowita Mormul © Jowita Mormul

Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk filmowych. Profesor UJK w Instytucie Sztuk Wizualnych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Prowadzi wykłady z zakresu fotografii, nowych mediów, multimediów i analizy obrazu. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie otrzymując tytuł magistra sztuk pięknych Wydziału Malarstwa i tytuł magistra sztuk pięknych Wydziału Grafiki.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Polskich Artystów Fotografików.

Tworzy w obszarze sztuk wizualnych w badaniach koncentrując się na procesach kulturowego programowania ludzkiej tożsamości i wzorców wyglądu, kóre są uwarunkowane przez otaczające społeczeństwo i rodzinę. Interesuje się rolą pamięci kodyfikowanej w mitach prywatnych i publicznych. Jako inspiracji poszukuje śladów ludzkiej obecności oraz nieobecności.
Zainteresowania: fotografia, film, dźwięk, nowe media, malarstwo, rysunek, ilustracja i kilka innych...
Prace są na sprzedaż.

   
back to index all rights reserved © Jowita Bogna Mormul         język polski język angielski